ประกาศชี้แจงข้อสอบถามประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๙

ประกาศชี้แจงข้อสอบถามประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๙ รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ ถ. ๑๘๗-๐๒ สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๙ ไปถนนทางหลวง ๒๑๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๙๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^