ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete หมู่ที่ 9 รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอถ. 187-02 สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 ไปถนนทางหลวง 214 กว้าง 6 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.90 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^