ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีเม้ง-บ้านเหล่าดอกไม้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีเม้ง หมู่ที่ 4 ไปบ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแวง กว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^