ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า ไปบ้านหนองช้างตำบลหนองแวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า ไปบ้านหนองช้างตำบลหนองแวง

01 มี.ค. 2564 0 5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า ไปบ้านหนองช้างตำบลหนองแวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประ

ประกาศชี้แจงข้อสอบถามประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอี่เม้ง หมู่ที่ ๔ ไปบ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ ๑๕
ประกาศชี้แจงข้อสอบถามประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอี่เม้ง หมู่ที่ ๔ ไปบ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ ๑๕

22 ก.พ. 2564 0 10

ประกาศชี้แจงข้อสอบถามประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอี่เม้ง หมู่ที่ ๔ ไปบ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ ๑๕ตำบลหนองแวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จั

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete

22 ก.พ. 2564 0 16

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete หมู่ที่ 9 รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอถ. 187-02 สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 ไปถนนทางหลวง 214

1
^