รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลส.ต.ต.ปรีชา ปามา

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เบอร์โทรศัพท์ 0898615607

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^