เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  นายสมศรี โยธาจันทร์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

 • thumbnail

  นายธงชัย เวียงใต้

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

 • thumbnail

  นางกัลยา นารีไผ่

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

 • thumbnail

  นายอำนวย ลายโถ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

^