บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ฝ่ายบริหาร

  • thumbnail

    ส.ต.ต.ปรีชา ปามา

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เบอร์โทรศัพท์ 0898615607

^