เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2561
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 4
​​​​​​​ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 5
​​​​​​​ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 6
​​​​​​​ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 7
​​​​​​​ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 8
​​​​​​​ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 9
​​​​​​​ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 10
​​​​​​​ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 11
^