ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแผนชุมชน หมู่ที่.1-15 วันที่ 16- 26 ก.พ. 64
ประชุมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแผนชุมชน หมู่ที่.1-15 วันที่ 16- 26 ก.พ. 64

06 พ.ค. 2564 0 31

อบต.หนองแวง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมวางแผนในการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน หมู่ที่.1-15

ประชุมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองแวง
ประชุมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองแวง

08 ม.ค. 2564 0 84

วันที่ 8 มกราคม 2564 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้ประชุมแนวทางการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

อบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของบุคลากรอบต.หนองแวง ปี 2564
อบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของบุคลากรอบต.หนองแวง ปี 2564

18 พ.ย. 2563 0 123

ข้าราชการ พนักงานจ้างเข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของบุคลากรอบต.หนองแวง ปี 2564

ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน

09 พ.ย. 2563 0 145

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานหมวกและตะกร้า บ้านหนองช้าง ต.หนองแวง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานตะกร้า และกระเป๋าจากพลาสติก บ้านหนองฮี ต.หนองแวง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานกระเช้าของฝาก บ้านหนองช้าง ต.หนองแวง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2563

29 ก.ย. 2563 0 115

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2563 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำตำบลหนองแวง สาขานวดแผนไทย สาขายาสมุนไพร
ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำตำบลหนองแวง สาขานวดแผนไทย สาขายาสมุนไพร

31 ก.ค. 2563 0 130

ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำตำบลหนองแวง สาขานวดแผนไทย สาขายาสมุนไพร

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563

29 ก.ค. 2563 0 94

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2563 และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งที่ประชุมสภาฯได้กำหนดการประชุมสมัยที่3 ปี พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 3-17สิงหาคม 2563 มีการกำหนดกรป

นายอภิชาต​ อารีย์พัฒนไพบูลย์​ นายอำเภอเกษตรวิสัย​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่​ 20-22​ กรกฎาคม​ 2563 เป็นโครงการร่วมอบต.หนองแวงกับอบต.สิงห์โคก​ ณ​ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ​ อ.ธวัชบุรี​ จ.ร้อยเอ็ด
นายอภิชาต​ อารีย์พัฒนไพบูลย์​ นายอำเภอเกษตรวิสัย​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่​ 20-22​ กรกฎาคม​ 2563 เป็นโครงการร่วมอบต.หนองแวงกับอบต.สิงห์โคก​ ณ​ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ​ อ.ธวัชบุรี​ จ.ร้อยเอ็ด

20 ก.ค. 2563 0 175

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ​ ระหว่างอบต.หนองแวงกับอบต.สิงห์โคก​ ณ​ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ​ อ.ธวัชบุรี​ จ.ร้อยเอ็ดระหว่างวันที่​ 20-22​ กรกฎาคม​ 2563

^