เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อมูลเบื้องต้นของอปท

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเขต/อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ม.3 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล หนองแวงเขต/อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150      
พื้นที่62.80ตารางกิโลเมตร   
ประชากรทั้งหมด 7,883 คน ชาย 3,878 คน หญิง 4,005 คน   
    
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^