เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
E-0035 มาตรการการใช้ดุลพินิจ.doc มาตรการการใช้ดุลพินิจ (43 KB) jeab ก.ย. 2562
E-0034 ประเมินความเสี่ยง.doc ประเมินความเสี่ยงองค์กร (42 KB) jeab มิ.ย. 2562
E-0033 ประเมินความเสี่ยง.doc การประมินความเสี่ยงของอบต. (42 KB) jeab มิ.ย. 2562
E-0032 จรรยาบรรณพนักงาน.jpg จรรยาบรรณพนักงาน (976.91 KB) jeab มิ.ย. 2562
E-0031 มาตรการความโปร่งใส.pdf มาตรการการดำเนินงานความโปร่งใส (160.86 KB) jeab มิ.ย. 2562
E-0030 งบประจำปี 2562.pdf งบประจำปี 2562 (2.27 MB) jeab มิ.ย. 2562
E-0029 สถิติการให้บริการประชาชน ปี 2562.docx สถิติการให้บริการประชาชน ปี 2562 (13.06 KB) jeab มิ.ย. 2562
E-0028 ประกาศสอบ/ประกวดราคาจ้าง.pdf สอบราคาจ้างรถบรรทุก 6 ล้อ (479.77 KB) jeab มิ.ย. 2562
E-0027 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุรายเดือน.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือนปี 62 (391.02 KB) jeab มิ.ย. 2562
E-0023 ผลการสำรวจความพึงพอใจจากบุคคลภายนอก ปี 2561.pdf ผลการสำรวจความพึงพอใจจากบุคคลภายนอก ปี 2561 (3.37 MB) jeab มิ.ย. 2562
E-0003 หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน.pdf หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน (61.04 KB) yadas2016 มิ.ย. 2562
E-0022 งบดำเนินงาน รอบ 6 เดือน.pdf งบการเงินรอบ 6 เดือน (75.52 KB) jeab มิ.ย. 2562
E-0021 คะแนน lpa 2561.pdf คะแนน (117.69 KB) jeab เม.ย. 2562
E-0019 กำหนดการยื่นแบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี 2562.pdf กำหนดการยื่นแบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี 2562 (316.93 KB) Visaruta2518 ธ.ค. 2561
E-0018 งบทดลองหลังปิดบัญชี.pdf งบทดลองหลังปิดบัญชี (56.66 KB) Visaruta2518 ต.ค. 2561
E-0017 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ.pdf งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (194.96 KB) Visaruta2518 ต.ค. 2561
E-0016 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม.pdf งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม (196.67 KB) Visaruta2518 ต.ค. 2561
E-0015 ใบผ่านทั่วไปปิดปี.pdf ใบผ่านทั่วไปปิดปี (74.15 KB) Visaruta2518 ต.ค. 2561
E-0014 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม.pdf รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม (45.16 KB) Visaruta2518 ต.ค. 2561
E-0013 รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม.pdf รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม (72.84 KB) Visaruta2518 ต.ค. 2561
^