หนองแวงใหญ่น่ายล  ผู้คนงามน้ำใจ  บุญบั้งไฟประเพณี 
สตรีงามชดช้อย  ลำเสียวน้อยเลี้ยงชีวิต   มีผ้าฝ้ายลายขิด 
แหล่งผลิตข้าวหอม  สิ่งแวดล้อมสะอาด  ประชาราษฎร์สุขภาพดี  
ปูชนีย์พระรัตนวิมล  ​ตำบลสวัสดิการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวสารทั่วไป

อ่านต่อ

^